Màn rèm vải mới nhất 2017

 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm vải

  Rèm cửa vải bố chống nắng 001

  Những gợi ý và lời khuyên sau đây giúp bạn giữ màn cửa bền màu, luôn đẹp như mới. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Goldhouse

  Lớp màn vải:

  §  Không tẩy hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Không sấy khô

  §  Phơi nơi thoáng mát

  §  Vải có thể co rút 3%

  Lớp màn voile

  §  Thường xuyên hút bụi nhẹ nhàng ở chế độ thích hợp

  §  Không tẩy trắng hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Phơi nơi thoáng mát

  Khổ sản phẩm 280cm
  Giá tính theo Mét ngang hoàn thiện (thi công, phụ kiện, độ nhúng)
  Chất liệu Polyester 100%
  Bảo hành 22 tháng
  620,000 558,000 đ XEM
  -10%
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm vải

  Rèm cửa vải bố chống nắng 002

  Những gợi ý và lời khuyên sau đây giúp bạn giữ màn cửa bền màu, luôn đẹp như mới. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Goldhouse

  Lớp màn vải:

  §  Không tẩy hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Không sấy khô

  §  Phơi nơi thoáng mát

  §  Vải có thể co rút 3%

  Lớp màn voile

  §  Thường xuyên hút bụi nhẹ nhàng ở chế độ thích hợp

  §  Không tẩy trắng hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Phơi nơi thoáng mát

  Khổ sản phẩm 280cm
  Giá tính theo Mét ngang hoàn thiện (thi công, phụ kiện, độ nhúng)
  Chất liệu Polyester 100%
  Bảo hành 22 tháng
  680,000 578,000 đ XEM
  -15%
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm vải

  Rèm cửa vải bố chống nắng 003

  Những gợi ý và lời khuyên sau đây giúp bạn giữ màn cửa bền màu, luôn đẹp như mới. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Goldhouse

  Lớp màn vải:

  §  Không tẩy hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Không sấy khô

  §  Phơi nơi thoáng mát

  §  Vải có thể co rút 3%

  Lớp màn voile

  §  Thường xuyên hút bụi nhẹ nhàng ở chế độ thích hợp

  §  Không tẩy trắng hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Phơi nơi thoáng mát

  Khổ sản phẩm 280cm
  Giá tính theo Mét ngang hoàn thiện (thi công, phụ kiện, độ nhúng)
  Chất liệu Polyester 100%
  Bảo hành 22 tháng
  650,000 552,500 đ XEM
  -15%
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm vải

  Rèm cửa vải bố chống nắng 004

  Những gợi ý và lời khuyên sau đây giúp bạn giữ màn cửa bền màu, luôn đẹp như mới. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Goldhouse

  Lớp màn vải:

  §  Không tẩy hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Không sấy khô

  §  Phơi nơi thoáng mát

  §  Vải có thể co rút 3%

  Lớp màn voile

  §  Thường xuyên hút bụi nhẹ nhàng ở chế độ thích hợp

  §  Không tẩy trắng hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Phơi nơi thoáng mát

  Khổ sản phẩm 280cm
  Giá tính theo Mét ngang hoàn thiện (thi công, phụ kiện, độ nhúng)
  Chất liệu Polyester 100%
  Bảo hành 22 tháng
  685,000 582,250 đ XEM
  -15%
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm vải

  Rèm cửa vải bố chống nắng 005

  Những gợi ý và lời khuyên sau đây giúp bạn giữ màn cửa bền màu, luôn đẹp như mới. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Goldhouse

  Lớp màn vải:

  §  Không tẩy hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Không sấy khô

  §  Phơi nơi thoáng mát

  §  Vải có thể co rút 3%

  Lớp màn voile

  §  Thường xuyên hút bụi nhẹ nhàng ở chế độ thích hợp

  §  Không tẩy trắng hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Phơi nơi thoáng mát

  Khổ sản phẩm 280cm
  Giá tính theo Mét ngang hoàn thiện (thi công, phụ kiện, độ nhúng)
  Chất liệu Polyester 100%
  Bảo hành 22 tháng
  685,000 582,250 đ XEM
  -15%
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm vải

  Rèm cửa vải bố chống nắng 006

  Những gợi ý và lời khuyên sau đây giúp bạn giữ màn cửa bền màu, luôn đẹp như mới. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Goldhouse

  Lớp màn vải:

  §  Không tẩy hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Không sấy khô

  §  Phơi nơi thoáng mát

  §  Vải có thể co rút 3%

  Lớp màn voile

  §  Thường xuyên hút bụi nhẹ nhàng ở chế độ thích hợp

  §  Không tẩy trắng hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Phơi nơi thoáng mát

  Khổ sản phẩm 280cm
  Giá tính theo Mét ngang hoàn thiện (thi công, phụ kiện, độ nhúng)
  Chất liệu Polyester 100%
  Bảo hành 22 tháng
  720,000 540,000 đ XEM
  -25%
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm vải

  Rèm cửa vải bố chống nắng 007

  Những gợi ý và lời khuyên sau đây giúp bạn giữ màn cửa bền màu, luôn đẹp như mới. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Goldhouse

  Lớp màn vải:

  §  Không tẩy hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Không sấy khô

  §  Phơi nơi thoáng mát

  §  Vải có thể co rút 3%

  Lớp màn voile

  §  Thường xuyên hút bụi nhẹ nhàng ở chế độ thích hợp

  §  Không tẩy trắng hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Phơi nơi thoáng mát

  Khổ sản phẩm 280cm
  Giá tính theo Mét ngang hoàn thiện (thi công, phụ kiện, độ nhúng)
  Chất liệu Polyester 100%
  Bảo hành 22 tháng
  720,000 504,000 đ XEM
  -30%
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm vải

  Rèm cửa vải bố chống nắng 008

  Những gợi ý và lời khuyên sau đây giúp bạn giữ màn cửa bền màu, luôn đẹp như mới. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Goldhouse

  Lớp màn vải:

  §  Không tẩy hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Không sấy khô

  §  Phơi nơi thoáng mát

  §  Vải có thể co rút 3%

  Lớp màn voile

  §  Thường xuyên hút bụi nhẹ nhàng ở chế độ thích hợp

  §  Không tẩy trắng hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Phơi nơi thoáng mát

  Khổ sản phẩm 280cm
  Giá tính theo Mét ngang hoàn thiện (thi công, phụ kiện, độ nhúng)
  Chất liệu Polyester 100%
  Bảo hành 22 tháng
  735,000 551,250 đ XEM
  -25%
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm vải

  Rèm cửa vải bố chống nắng 009

  Những gợi ý và lời khuyên sau đây giúp bạn giữ màn cửa bền màu, luôn đẹp như mới. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Goldhouse

  Lớp màn vải:

  §  Không tẩy hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Không sấy khô

  §  Phơi nơi thoáng mát

  §  Vải có thể co rút 3%

  Lớp màn voile

  §  Thường xuyên hút bụi nhẹ nhàng ở chế độ thích hợp

  §  Không tẩy trắng hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Phơi nơi thoáng mát

  Khổ sản phẩm 280cm
  Giá tính theo Mét ngang hoàn thiện (thi công, phụ kiện, độ nhúng)
  Chất liệu Polyester 100%
  Bảo hành 22 tháng
  650,000 539,500 đ XEM
  -17%
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm vải

  Rèm cửa vải bố chống nắng 010

  Những gợi ý và lời khuyên sau đây giúp bạn giữ màn cửa bền màu, luôn đẹp như mới. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Goldhouse

  Lớp màn vải:

  §  Không tẩy hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Không sấy khô

  §  Phơi nơi thoáng mát

  §  Vải có thể co rút 3%

  Lớp màn voile

  §  Thường xuyên hút bụi nhẹ nhàng ở chế độ thích hợp

  §  Không tẩy trắng hoặc ngâm

  §  Không vắt hoặc chà xát

  §  Phơi nơi thoáng mát

  Khổ sản phẩm 280cm
  Giá tính theo Mét ngang hoàn thiện (thi công, phụ kiện, độ nhúng)
  Chất liệu Polyester 100%
  Bảo hành 22 tháng
  650,000 552,500 đ XEM
  -15%

Màn sáo gỗ mới nhất 2017

 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Sáo Gỗ

  Màn sáo gỗ cao cấp 001

  Việc sử dụng màn sáo trang trí cho các cửa nhà văn phòng và các căn nhà mang phong cách trang trọng, hiện đại, đã trở nên phổ biến.Việc biết cách sử dụng và bảo trì cho màn sáo sẽ làm tăng thời gian sử dụng và công dụng của nó.

  Cách sử dụng màn sáo ngang
  Cách kéo xếp màn lên hoặc thả xuống :
  -         Bước 1 : Sử dụng thanh lăn điều chỉnh các lá màn song song với nhau.


  -         Bước 2 : Kéo dây kéo để xếp các lá màn lên và thả xuống theo ý muốn.

   


  Cách điều chỉnh độ sáng màn lá nhôm ngang hay màn lá gỗ:
  Sử dụng thanh lăn Xoay lá màn hướng xuống 450 vừa có thể cản được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong mà cũng vừa có thể từ bên trong nhìn thấy được bên ngoài.
  Xoay lá màn phải nhẹ tay. Xoay đến lúc nặng tay không nên xoay nữa, xoay tiếp sẽ làm hỏng trục xoay và các linh kiện.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 5cm
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: Gỗ tự nhiên cao cấp 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Sáo Gỗ

  Màn sáo gỗ cao cấp 004

  Việc sử dụng màn sáo trang trí cho các cửa nhà văn phòng và các căn nhà mang phong cách trang trọng, hiện đại, đã trở nên phổ biến.Việc biết cách sử dụng và bảo trì cho màn sáo sẽ làm tăng thời gian sử dụng và công dụng của nó.

  Cách sử dụng màn sáo ngang
  Cách kéo xếp màn lên hoặc thả xuống :
  -         Bước 1 : Sử dụng thanh lăn điều chỉnh các lá màn song song với nhau.


  -         Bước 2 : Kéo dây kéo để xếp các lá màn lên và thả xuống theo ý muốn.

   


  Cách điều chỉnh độ sáng màn lá nhôm ngang hay màn lá gỗ:
  Sử dụng thanh lăn Xoay lá màn hướng xuống 450 vừa có thể cản được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong mà cũng vừa có thể từ bên trong nhìn thấy được bên ngoài.
  Xoay lá màn phải nhẹ tay. Xoay đến lúc nặng tay không nên xoay nữa, xoay tiếp sẽ làm hỏng trục xoay và các linh kiện.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 5cm
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: Gỗ tự nhiên cao cấp 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Sáo Gỗ

  Màn sáo gỗ cao cấp 008

  Việc sử dụng màn sáo trang trí cho các cửa nhà văn phòng và các căn nhà mang phong cách trang trọng, hiện đại, đã trở nên phổ biến.Việc biết cách sử dụng và bảo trì cho màn sáo sẽ làm tăng thời gian sử dụng và công dụng của nó.

  Cách sử dụng màn sáo ngang
  Cách kéo xếp màn lên hoặc thả xuống :
  -         Bước 1 : Sử dụng thanh lăn điều chỉnh các lá màn song song với nhau.


  -         Bước 2 : Kéo dây kéo để xếp các lá màn lên và thả xuống theo ý muốn.

   


  Cách điều chỉnh độ sáng màn lá nhôm ngang hay màn lá gỗ:
  Sử dụng thanh lăn Xoay lá màn hướng xuống 450 vừa có thể cản được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong mà cũng vừa có thể từ bên trong nhìn thấy được bên ngoài.
  Xoay lá màn phải nhẹ tay. Xoay đến lúc nặng tay không nên xoay nữa, xoay tiếp sẽ làm hỏng trục xoay và các linh kiện.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 5cm
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: Gỗ tự nhiên cao cấp 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Sáo Gỗ

  Màn sáo gỗ cao cấp 010

  Việc sử dụng màn sáo trang trí cho các cửa nhà văn phòng và các căn nhà mang phong cách trang trọng, hiện đại, đã trở nên phổ biến.Việc biết cách sử dụng và bảo trì cho màn sáo sẽ làm tăng thời gian sử dụng và công dụng của nó.

  Cách sử dụng màn sáo ngang
  Cách kéo xếp màn lên hoặc thả xuống :
  -         Bước 1 : Sử dụng thanh lăn điều chỉnh các lá màn song song với nhau.


  -         Bước 2 : Kéo dây kéo để xếp các lá màn lên và thả xuống theo ý muốn.

   


  Cách điều chỉnh độ sáng màn lá nhôm ngang hay màn lá gỗ:
  Sử dụng thanh lăn Xoay lá màn hướng xuống 450 vừa có thể cản được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong mà cũng vừa có thể từ bên trong nhìn thấy được bên ngoài.
  Xoay lá màn phải nhẹ tay. Xoay đến lúc nặng tay không nên xoay nữa, xoay tiếp sẽ làm hỏng trục xoay và các linh kiện.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 5cm
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: Gỗ tự nhiên cao cấp 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Sáo Gỗ

  Màn sáo gỗ cao cấp 017

  Việc sử dụng màn sáo trang trí cho các cửa nhà văn phòng và các căn nhà mang phong cách trang trọng, hiện đại, đã trở nên phổ biến.Việc biết cách sử dụng và bảo trì cho màn sáo sẽ làm tăng thời gian sử dụng và công dụng của nó.

  Cách sử dụng màn sáo ngang
  Cách kéo xếp màn lên hoặc thả xuống :
  -         Bước 1 : Sử dụng thanh lăn điều chỉnh các lá màn song song với nhau.


  -         Bước 2 : Kéo dây kéo để xếp các lá màn lên và thả xuống theo ý muốn.

   


  Cách điều chỉnh độ sáng màn lá nhôm ngang hay màn lá gỗ:
  Sử dụng thanh lăn Xoay lá màn hướng xuống 450 vừa có thể cản được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong mà cũng vừa có thể từ bên trong nhìn thấy được bên ngoài.
  Xoay lá màn phải nhẹ tay. Xoay đến lúc nặng tay không nên xoay nữa, xoay tiếp sẽ làm hỏng trục xoay và các linh kiện.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 5cm
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: Gỗ tự nhiên cao cấp 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Sáo Gỗ

  Màn sáo gỗ cao cấp 019

  Việc sử dụng màn sáo trang trí cho các cửa nhà văn phòng và các căn nhà mang phong cách trang trọng, hiện đại, đã trở nên phổ biến.Việc biết cách sử dụng và bảo trì cho màn sáo sẽ làm tăng thời gian sử dụng và công dụng của nó.

  Cách sử dụng màn sáo ngang
  Cách kéo xếp màn lên hoặc thả xuống :
  -         Bước 1 : Sử dụng thanh lăn điều chỉnh các lá màn song song với nhau.


  -         Bước 2 : Kéo dây kéo để xếp các lá màn lên và thả xuống theo ý muốn.

   


  Cách điều chỉnh độ sáng màn lá nhôm ngang hay màn lá gỗ:
  Sử dụng thanh lăn Xoay lá màn hướng xuống 450 vừa có thể cản được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong mà cũng vừa có thể từ bên trong nhìn thấy được bên ngoài.
  Xoay lá màn phải nhẹ tay. Xoay đến lúc nặng tay không nên xoay nữa, xoay tiếp sẽ làm hỏng trục xoay và các linh kiện.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 5cm
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: Gỗ tự nhiên cao cấp 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM

Màn roman bán chạy

 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Roman

  Rèm roman mã 044

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 150cm 
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện 1 lớp
  • Chất liệu: Cotton , Polyester
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Lưu ý: nên sử dụng 2 lớp
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Roman

  Rèm roman mã 050

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 150cm 
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện 1 lớp
  • Chất liệu: Cotton , Polyester
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Lưu ý: nên sử dụng 2 lớp
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Roman

  Rèm roman mã 051

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 150cm 
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện 1 lớp
  • Chất liệu: Cotton , Polyester
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Lưu ý: nên sử dụng 2 lớp
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Roman

  Rèm roman mã 002

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 150cm 
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện 1 lớp
  • Chất liệu: Cotton , Polyester
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Lưu ý: nên sử dụng 2 lớp
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Roman

  Rèm roman mã 008

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 150cm 
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện 1 lớp
  • Chất liệu: Cotton , Polyester
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Lưu ý: nên sử dụng 2 lớp
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Roman

  Rèm roman mã 009

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 150cm 
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện 1 lớp
  • Chất liệu: Cotton , Polyester
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Lưu ý: nên sử dụng 2 lớp
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Roman

  Rèm roman mã 010

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 150cm 
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện 1 lớp
  • Chất liệu: Cotton , Polyester
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Lưu ý: nên sử dụng 2 lớp
  Giá : liên hệ XEM

Những mẫu màn cuốn đẹp

 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Cuốn

  Rèm cuốn chống nắng 002

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 2.5m
  • Xuất xứ: Châu âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Tính năng: Cản sáng cản nắng 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Cuốn

  Rèm cuốn chống nắng 003

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 2.5m
  • Xuất xứ: Châu âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Tính năng: Cản sáng cản nắng 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Cuốn

  Rèm cuốn chống nắng 004

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 2.5m
  • Xuất xứ: Châu âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Tính năng: Cản sáng cản nắng 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Cuốn

  Rèm cuốn chống nắng 011

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 2.5m
  • Xuất xứ: Châu âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Tính năng: Cản sáng cản nắng 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Cuốn

  Rèm cuốn chống nắng 012

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 2.5m
  • Xuất xứ: Châu âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Tính năng: Cản sáng cản nắng 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Cuốn

  Rèm cuốn chống nắng 022

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 2.5m
  • Xuất xứ: Châu âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Tính năng: Cản sáng cản nắng 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Cuốn

  Rèm cuốn chống nắng 025

  Cách sử dụng rèm cuốn và rèm roman

  Rèm cuốn được thiết gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng nên  rất thích hợp với văn phòng làm việc, phòng ngủ chật hẹp.

  Kết cấu rèm cuốn: rèm cuốn được tạo nên từ những thanh cuộn và tấm vải chắn (hoạt động giống như cửa cuốn) có thể cuốn lên cao hoặc dải xuống thấp giúp che kín toàn bộ hoặc cản một phần ánh sáng cho căn phòng.

  Chất liệu cho rèm cuốn: các loại vải, bạt hiflex, nhung mịn mỏng (cản sáng tuyệt đối), chất liệu von hoặc lưới đan mỏng (cản sán 1 phần và mang tính chất trang trí)
  Hai loại rèm này chỉ gồm một ổ cuốn xoay quanh thanh trục rèm, dây kéo tròn quanh ổ cuốn, thuận chiều kim đồng hồ để kéo rèm lên, ngược chiều kim đồng hồ để kéo rèm xuống. Điều chỉnh lên xuống theo ý muốn cho hở ít, nhiều hay phủ kín tất cửa sổ.

  Lưu ý thêm khi sử dụng :
  -  Không sử dụng màn ở những nơi có gió mạnh
  -  Cột màn và dây kéo khỏi tầm tay với của bé.
  -  Không để cho vật nặng đè lên màn.

  • Khổ sản phẩm: 2.5m
  • Xuất xứ: Châu âu
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Tính năng: Cản sáng cản nắng 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  Giá : liên hệ XEM

Màn sáo dọc cho văn phòng

 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Lá Dọc

  Rèm sáo dọc mã 018

  Cách sử dụng rèm lá dọc
  Rèm lá dọc là gồm các lá rèm song song với nhau, các lá rèm được nối từ thanh rèm thả vuông góc với mặt đất. Các lá rèm có thể xoay, lật 180 độ và kéo dạt đều sang 2 bên hoặc dạt hết sang một bên cửa. Rèm gồm 2 dây kéo, 1 dây để xoay lật các lá rèm, 1 dây để kéo dạt các lá rèm lại với nhau.

  Lưu ý khi kéo dạt các lá rèm lại ta phải để chúng song song với nhau và vuông góc với thanh trục rèm.

  • Khổ sản phẩm: 10cm
  • Xuất xứ: Úc
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: PVC tổng hợp chống nắng 100%
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Lá Dọc

  Rèm sáo dọc mã 019

  Cách sử dụng rèm lá dọc
  Rèm lá dọc là gồm các lá rèm song song với nhau, các lá rèm được nối từ thanh rèm thả vuông góc với mặt đất. Các lá rèm có thể xoay, lật 180 độ và kéo dạt đều sang 2 bên hoặc dạt hết sang một bên cửa. Rèm gồm 2 dây kéo, 1 dây để xoay lật các lá rèm, 1 dây để kéo dạt các lá rèm lại với nhau.

  Lưu ý khi kéo dạt các lá rèm lại ta phải để chúng song song với nhau và vuông góc với thanh trục rèm.

  • Khổ sản phẩm: 10cm
  • Xuất xứ: Úc
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: PVC tổng hợp chống nắng 100%
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Lá Dọc

  Rèm sáo dọc mã 020

  Cách sử dụng rèm lá dọc
  Rèm lá dọc là gồm các lá rèm song song với nhau, các lá rèm được nối từ thanh rèm thả vuông góc với mặt đất. Các lá rèm có thể xoay, lật 180 độ và kéo dạt đều sang 2 bên hoặc dạt hết sang một bên cửa. Rèm gồm 2 dây kéo, 1 dây để xoay lật các lá rèm, 1 dây để kéo dạt các lá rèm lại với nhau.

  Lưu ý khi kéo dạt các lá rèm lại ta phải để chúng song song với nhau và vuông góc với thanh trục rèm.

  • Khổ sản phẩm: 10cm
  • Xuất xứ: Úc
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: PVC tổng hợp chống nắng 100%
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Lá Dọc

  Rèm sáo dọc mã 021

  Cách sử dụng rèm lá dọc
  Rèm lá dọc là gồm các lá rèm song song với nhau, các lá rèm được nối từ thanh rèm thả vuông góc với mặt đất. Các lá rèm có thể xoay, lật 180 độ và kéo dạt đều sang 2 bên hoặc dạt hết sang một bên cửa. Rèm gồm 2 dây kéo, 1 dây để xoay lật các lá rèm, 1 dây để kéo dạt các lá rèm lại với nhau.

  Lưu ý khi kéo dạt các lá rèm lại ta phải để chúng song song với nhau và vuông góc với thanh trục rèm.

  • Khổ sản phẩm: 10cm
  • Xuất xứ: Úc
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: PVC tổng hợp chống nắng 100%
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Lá Dọc

  Rèm sáo dọc mã 022

  Cách sử dụng rèm lá dọc
  Rèm lá dọc là gồm các lá rèm song song với nhau, các lá rèm được nối từ thanh rèm thả vuông góc với mặt đất. Các lá rèm có thể xoay, lật 180 độ và kéo dạt đều sang 2 bên hoặc dạt hết sang một bên cửa. Rèm gồm 2 dây kéo, 1 dây để xoay lật các lá rèm, 1 dây để kéo dạt các lá rèm lại với nhau.

  Lưu ý khi kéo dạt các lá rèm lại ta phải để chúng song song với nhau và vuông góc với thanh trục rèm.

  • Khổ sản phẩm: 10cm
  • Xuất xứ: Úc
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: PVC tổng hợp chống nắng 100%
  Giá : liên hệ XEM
 • 2 out of 5
  Danh mục: Rèm Lá Dọc

  Rèm sáo dọc mã 023

  Cách sử dụng rèm lá dọc
  Rèm lá dọc là gồm các lá rèm song song với nhau, các lá rèm được nối từ thanh rèm thả vuông góc với mặt đất. Các lá rèm có thể xoay, lật 180 độ và kéo dạt đều sang 2 bên hoặc dạt hết sang một bên cửa. Rèm gồm 2 dây kéo, 1 dây để xoay lật các lá rèm, 1 dây để kéo dạt các lá rèm lại với nhau.

  Lưu ý khi kéo dạt các lá rèm lại ta phải để chúng song song với nhau và vuông góc với thanh trục rèm.

  • Khổ sản phẩm: 10cm
  • Xuất xứ: Úc
  • Giá tính theo: M2 hoàn thiện
  • Chất liệu: PVC tổng hợp chống nắng 100%
  Giá : liên hệ XEM